Van idee tot uitgewerkte cartoon

Een beeld zegt meer dan duizend woorden…


Website werk cartoon 1-5-01

Stap 1 – Inventarisatie
Allereerst ga ik met u in gesprek over de manier waarop u mijn tekenwerk wilt inzetten. Daarbij komen allerlei soorten vragen aan bod. Gaat het om een cartoon of een strip? Is de tekening bedoeld als illustratie? Heeft de tekening een wervende functie, is hij relativerend of moet hij uitnodigen tot een lach? Wat is de doelgroep die u wilt bereiken? Komt de tekening te staan in een personeelsblad, een flyer of een jaarverslag? Is het een op zichzelf staande cartoon, of heeft de cartoon betrekking op een tekst? Is het misschien de bedoeling dat er meerdere tekeningen gemaakt moeten worden?

Website werk cartoon 1-5-02


Stap 2 – Ideeën schetsen
Dan begint het creatieve proces: het bedenken van een tekening. Vaak bedenk ik meerdere tekeningen, tenzij dat anders is afgesproken. Ik vind het prettig dat u als opdrachtgever een keuze kunt maken uit verschillende mogelijkheden. De ideeën werk ik in een schets uit.

Website werk cartoon 1-5-03


Stap 3 – Een keuze maken
De geschetste ideeën leg ik u vervolgens voor. U kiest dan voor het idee dat zo goed mogelijk beantwoord aan datgene wat u zelf voor ogen had. Indien nodig kunt  u in dit stadium nog met aanvullende wensen komen. Mocht het zo zijn dat geen van de door mij aangedragen ideeën toereikend is, kan ik een tweede serie ideeën bedenken en schetsen.

Website werk cartoon 1-5-04

Stap 4 – Het idee uitwerken
Indien u een keuze heeft gemaakt, werk ik deze schets verder uit. Dit betekent vaak dat ik een nieuwe schets maak. In deze nieuwe opzet verwerk ik ook de eventueel door u extra aangegeven wensen. De schets wordt dan geïnkt en desgewenst ingekleurd.

Website werk cartoon 1-5-05


Stap 5 – Een uitgewerkt idee
Het eindproduct wordt vervolgens door mij aan u geleverd. Dit kan persoonlijk en op papier, maar in veel gevallen is het handiger om dit digitaal bij u aan te leveren zodat een drukker er meteen mee aan de slag kan gaan. U ontvangt bij de aanlevering meteen ook een factuur voor de verrichte werkzaamheden.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!